Obrazovanje

U oblasti obrazovanja cilj nam je da okupimo sve one koji/koje se na posvećen i angažovan način bave pitanjima roda, kulturnih i queer studija i društvenim i humanističkim naukama, a čije su znanja i iskustvo značajni za poboljšanje i inovaciju obrazovnih programa. Takođe, težimo i razvijanju kritičke pedagodije za sve zainteresovne strane i društvene aktere, uključujući i državne institucije, privatne fondove, obrazovne institucije, aktiviste i aktivistkinje, umetnike i umetnice, mlade, kao i one koji se bave kulturnom produkcijom.
 

Ciklus tribina „Manjinska čitanja politike“ nastao je u saradnji Centra za istraživanje kultura, politika i identiteta (IPAK.Centar), Departmana za kritičke studije politike Fakulteta za medije i komunikacije (Univerzitet Singidunum), Centra za ženske studije u Beogradu i Doma Omladine Beograda, u želji da se pojam političkog shvati i promišlja šire i kompleksnije od njegovog konvencionalnog značenja, ali i da se tako shvaćenom pojmu političkog priđe sa pozicija koje izmiču uobičajenim identitetskim kategorijama i redukovanim diskursima kojima obiluje ubrzana i intenzivirana današnjica.

Jednom mesečno, od januara 2016. godine, o manjinskim politikama, geografiji mržnje, mestima borbe, politikama prijateljstva i mnogo čemu još, razgovaraće se iz novih, neafirmisanih i drugačijih perspektiva.
 

MANJINSKA ČITANJA POLITIKE


Šta je manjina većini? - razgovor o manjinskim politikama i manjinskom mišljenju politike


 

Geografija mržnje: zidovi, žice, bodlje


 

IPAK

KONTAKT

IPAK.CENTAR

office@ipakcentar.org

Karađorđeva 65

11000 Belgrade

Serbia