Art & Aktivizam

Kada je reč o našem aktivističkom delovanju, posvećeni smo analizi i promišljanju hegemonističkih strategija i metodologija u različitim aktivističkim borbama za jednakost i diverzitet; borbu kroz uspostavljanje specifičnih interesa za manjinsku politiku, koja uključuje queer i feministički aktivizam, borbu za inkluziju i jednakost etničkih i rasnih manjina.

Naše delovanje u oblasti aktivizma, arta i zastupanja (advocacy) obuhvata strategije delovanja i rada na uključivanju široke mreže društvenih i političkih aktera i aktivističkih grupa kao i svih ostalih zainteresovanih strana.

IPAK

KONTAKT

IPAK.CENTAR

office@ipakcentar.org

Karađorđeva 65

11000 Belgrade

Serbia